GALERIA ZDJĘĆ

Bal karnawałowy14 luty 2015

BAZA 2013

Warsztaty szkoleniowe

22.11.2013

Walne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP

25-26 listopada Sękocin Stary k/Warszawy

VIII Płockie Dni Techniki

19-21 października 2011 r.

BOWLING  - II TURNIEJ

SITP Oddział w Płocku

GALERIA Z TURNIEJU

Bazy i rurociągi przesyłowe

ropy naftowej i produktów finalnych.

BAZA 2010

Turniej KRĘGLE 2010

Edycja I

Zdjęcia z  Walnego Zebrania

Członków Oddziału SITP w Płocku

18.03.2010r

Zdjęcia z  Walnego Zebrania Członków Koła SITP w ZSP PKN ORLEN SA dnia 23 października 2009 r.

VII Płockie Dni Techniki

Jubileusz

25-lecia

Oddziału Płockiego SITP

Część artystyczna

Jubileusz

25-lecia

Oddziału Płockiego SITP

Część oficjalna

Walne zebranie Koła Płock - 05.12.2008 r.

25 - lecia SITP -

uroczystość odbyła się w dniu 10.10.2008 r.

w gmachu NOT

przy ul. Czackiego w Warszawie

Konferencja na temat:

"Systemy alarmu pożaru, monitoringu gazowego

i zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych

w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym "

BAL KARNAWAŁOWY 2007

Podsumowanie działalności Oddziału Płockiego SITP

 za 2007 r.

Seminarium

„Baz i rurociągów

przesyłowych ropy naftowej oraz produktów finalnych – BAZA 2007”.

Seminarium

„Bezpieczeństwo na stacjach paliw oraz w przewozie

drogowym towarów niebezpiecznych”

28 kwietnia 2006 r.

BAL 2006

Mecz piłki nożnej  Koło SITP w Sierpcu - Przegląd Pożarniczy.

Trzonem drużyny Przeglądu Pożarniczego

są strażacy KG PSP.

17.02.2005 r. 

Kulig członków SITP Koło w Sierpcu z rodzinami

15.01.2006r

Seminarium nt. “Instalacje i urządzenia elektryczne

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”.

28.02.2006 r.

Podsumowanie działalności Oddziału Płockiego

SITP za 2005 r.

Seminarium na temat “Ochrona przeciwpożarowa

w istniejących obiektach szkolnych”

w dniu 17 listopada 2005 r

Sympozjum

Ochrona przeciwpożarowa obiektów z cieczami palnymi "

Wycieczka turystyczna do Hiszpanii

Costa Brava "L ESTARTIT"

08.09.-25.09.2005 R.

WARSZTATY DOSKONALĄCE

nt. „Zapewnienie wymogów bezpieczeństwa pożarowego na etapie projektowania, wykonawstwa i odbiorów obiektów w świetle zmiany warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

14.06.2005 r.

Piknik integracyjny SITP

Ośrodek „Mazowsze” w Soczewce

17 czerwca 2005 r. 

Wycieczka do Zakopanego

25.05. – 29.05.2005 r.

K O N K U R S

plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych

pt. „Straż pożarna w zjednoczonej Europie –

działania inne niż walka z pożarami”.

04 maja 2005 r.